Rynny

rynny wrocławRównie istotnym elementem zadaszenia, na który musimy zwrócić szczególną uwagę są rynny zamontowane wzdłuż krawędzi dachowych, w celu przechwytywania wody deszczowej spływającej z powierzchni dachu. Ma to na celu niedopuszczenie do przelewania się wody deszczowej przez krawędź dachu wprost na ściany budynku, tylko jej przetransportowanie odpowiednimi rynnami spustowymi w dół, przez odwodnienia liniowe Wrocław, którymi następnie woda ta, będzie wydalana poza teren naszej posesji, bądź też do kanału burzowego.
... czytaj dalej

Continue reading →